Zadnji sklepi KSV KZS

Posredujemo sklep 30. seje Upravnega odbora KZS, ki se nanaša na izdelavo profilov DNK pri pasmi kraški ovčar. Sklep UO KZS 3/30–2017: Vsi profili DNK, katerih plačnik je KZS, se morajo izdelati na Biotehnični fakulteti v Ljubljani.   UO KZS je dne 19.12.2017 potrdil naslednje sklepe KSV, ki zadevajo področje vzreje: Sklep KSV 1/K17-2017: Za legla, skotena od 01.01.2018 dalje, velja: KSV za preglede legel, poleženih od 01.01.2018 dalje, uveljavlja prehodno obdobje. V prehodnem obdobju se vzreditelj lahko odloči za: a/  en (1) ogled legla, b/  dosedanji režim pregledov legel, tj. dva (2) ogleda legla. Protokol enega (1) ogleda legla je: a/  vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec »Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve, b/  izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev, c/  po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev« z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih. Dosedanji režim pregledov legel z dvema (2) ogledoma legla je nespremenjen. Prehodno obdobje se zaključi s prehodom na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla. Sklep KSV 2/K17-2017: KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi: Rok za oddajo popolne dokumentacije za izdajo rodovnikov je najkasneje do izpolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev. Po tem roku se rodovniki, za katere ni podatka o novem lastniku, izdajo brez vpisa lastništva. Nepravočasno posredovanje...
1
ab adblock adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download
essay writing essay writing pay for essay pay for essay write my essay cheap custom essay writing cheap custom essay writing services best custom writing custom writing my order custom writing service custom paper writing custom writing help custom writing australia custom essay writing service best custom essay writing service best custom paper writing service cheap custom writing custom academic writing custom essay paper writing custom essay writing help custom essay writing online essay writer essay writer australia online essay writer aussie essay writer essay writer online essay writer service english essay writer essay re writer instant essay writer college essay writer academic essay writer writer essay custom essay writer professional essay writer